Engleski jezik

Fakultet organizacionih nauka

ENG 1 – raspored polaganja ispita, jun 2019.

Engleski jezik struke 1, 11.06.2019. od 12.00 >>> ENG1 – raspored polaganja ispita, jun 2019. NAPOMENA: Pravo polaganja ispita imaju samo studenti koji su položili kolokvijum. Ukoliko se ne nalazite na spisku, javite se na imejl jovana.nikolic@fon.bg.ac.rs Ukoliko ste slušali predmet Engleski jezik 1, odnosno ukoliko je predmet bio jednosemestralni, a ne nalazite se na spisku,…

ENG1 – bodovi 2018/19.

Engleski jezik struke 1 >>> Engleski jezik struke 1 (2018-19) – predispitne obaveze Rezultati kolokvijuma u junu 2019. >>> ENG1- rezultati kolokvijuma, jun 2019. NAPOMENA: Studenti kojima piše profile unavailable u koloni za LinkedIn neka pošalju link ka svom profilu na mejl jovana.nikolic@fon.bg.ac.rs ukoliko žele da im profil bude ocenjen. Za ostala pitanja javiti se na isti…

ENG 2 – Prijava za kolokvijum u junskom roku

PRE PRIJAVE PROČITAJTE CELO OBAVEŠTENJE DO KRAJA! Studenti koji nisu položili ili nisu polagali kolokvijum iz Engleskog jezika struke 2 polažu kolokvijum  9. juna od 14h u okviru junskog ispitnog roka. Položen kolokvijum (min 21 poen) je uslov za izlazak na ispit 16. juna. NAPOMENE: Prijava ispita nije isto što i prijava za kolokvijum! Za polaganje kolokvijuma neophodno je znati parametre…

ENG 1 – Prijava za kolokvijum u junskom roku

PRE PRIJAVE PROČITAJTE CELO OBAVEŠTENJE DO KRAJA! Studenti koji nisu položili ili nisu polagali kolokvijum iz Engleskog jezika struke 1 polažu kolokvijum  9. juna od 14h u okviru junskog ispitnog roka. Položen kolokvijum (min 21 poen) je uslov za izlazak na ispit 11. juna.   NAPOMENE: Prijava ispita nije isto što i prijava za kolokvijum! Za polaganje kolokvijuma neophodno je znati…