Engleski jezik

Fakultet organizacionih nauka

ENG 1 – rasporedi polaganja kolokvijuma i ispita, februar 2020.

Podsećamo vas da se kolokvijum polaže elektronski i da je neophodno da znate parametre (korisničko ime i šifru) za pristup e-learn sistemu (Moodle-u). Raspored polaganja kolokvijuma >>>>>>>>> ЕНГ 1- raspored polaganja kolokvijuma, februar 2020. Samo studenti koji polože kolokvijum mogu da izađu na ispit u 12h. Raspored polaganja ispita >>>>>>>>>>> ЕНГ 1- raspored polaganja ispita, februar 2020.

ENG 2 – rasporedi polaganja kolokvijuma i ispita, februar 2020.

Podsećamo vas da se kolokvijum polaže elektronski i da je neophodno da znate parametre (korisničko ime i šifru) za pristup e-learn sistemu (Moodle-u). Raspored polaganja kolokvijuma >>>>>>>>> ENG 2 – raspored polaganja kolokvijuma, februar 2020. Samo studenti koji polože kolokvijum mogu da izađu na ispit 06.02.2020. Raspored polaganja ispita >>>>>>>>>>> ENG 2 – raspored polaganja ispita, februar 2020.

Kolokvijum u februarskom roku

Kolokvijumi iz predmeta Engleski jezik struke 1 i Engleski jezik struke 2 u februarskom ispitnom roku održaće se u ponedeljak, 3. februara 2020 u 10:15 u učionici 006 za oba predmeta. Napomene: Položen kolokvijum (min. 21 poen) je uslov za izlazak na ispit. Pravo polaganja kolokvijuma imaju studenti koji su prijavili ispit za februarski ispitni rok,…