Engleski jezik

Fakultet organizacionih nauka

ENG 2 – Prijava za dodatnu aktivnost (Vikipedija)

U narednom periodu  biće organizovana aktivnost kojom ćete moći da steknete dodatne poene. Radi se o prevođenju i lektorisanju i korekturi članaka sa Vikipedije sa engleskog na srpski jezik, a koji se bave temama obrađivanim tokom ove akademske godine na predmetu Engleski jezik struke 2.  Prevođenje sadržaja podrazumeva prevođenje članka sa Vikipedije na engleskom na Vikipediju na…

Bodovi za LinkedIn

U prilogu se nalazi tabela bodova za aktivnost pravljenja profila na LinkedIn mreži, a prema videu koji je objavljen u obaveštenju. Kriterijumi za bodovanje su sledeći: 0 bodova – profil nije popunjen ILI profil je popunjen na srpskom ILI profil ima samo polje fakultet 0.5 boda – pokriveni samo neki segmenti LinkedIn profila sa gramatičkim…

ENG 1- aktivnost (LinkedIn, 2 poena)

Aktivnost za dodatna 2 poena u ovom semestru biće otvaranje i popunjavanje profila na profesionalnoj mreži LinkedIn. U ovom videu naći ćete informacije potrebne kako biste otvorili i ispravno popunili sve neophodne podatke. Kada završite popunjavanje profila, u ovom dokumentu pored svog imena ostavite link ka svom profilu, kako bismo proverili da li je sve ispravno popunjeno. Rok…